Nevelés Család Foster nevelés Szülői lépés

A nevelőszülők és a mostohaszülők – a szeretet, a nevetés és a türelem ereje

A nevelőszülő és a mostohaszülő – a szeretet ereje
Nevelő- és mostohaszülőként a szeretet, a nevetés és a türelem az értelmes kapcsolatok ápolásának sarokkövei.

A szülővé válás útja minden család számára egyedi, tele van saját furcsaságaival, dinamikájával és személyiségével. Nemrég az öcsémmel elképesztő beszélgetést folytattunk nevelő- és mostohaszülőként tett utunkról. Valahol a nevetés és a vad történetek között fedeztünk fel éles hasonlóságokat és kihívásokat szülői szerepünkben. Merüljünk el mélyebben a csevegésünk nagy kivonataiban.

A szeretetkapcsolat

Miközben a bátyámmal megbeszéltük nevelő- és mostohaszülőként szerzett tapasztalatainkat, megdöbbentett bennünket a szeretet óriási ereje ezekben a szerepekben, főleg, hogy mindketten elsőszülők is voltunk. A bátyám elmesélte, hogyan tökéletesítette mostohagyermeke kedvenc ételét, órákat töltött a konyhában, hogy biztosan megfelelő legyen. Ha látni a tiszta örömet a gyermek arcán, amikor leülnek vacsorázni, ez emlékeztet arra a mély kapcsolatra és szeretetre, amely a mostohaszülők és gyermekeik között kialakulhat.

Hasonlóképpen, nevelőszülői szerepemben személyesen is szemtanúja voltam a szeretet átalakító erejének a gyermek életében. Egyik nevelt gyermekem a múltbeli traumák miatt a bizalommal és a kapcsolattal küszködött, de következetes törődéssel és odafigyeléssel olyan köteléket tudtunk kialakítani, amely mindkettőnknek mérhetetlen örömet okozott. A házi készítésű popcorn partival kiegészített heti filmes estjeink különleges alkalommá váltak számunkra, hogy összekapcsolódjunk, és megosszuk egymással a nevetés és az öröm pillanatait.

Ezek a példák rávilágítanak arra, hogy a szeretet milyen mély hatást gyakorolhat a nevelőszülői és a mostohaszülői kapcsolatokra. Bemutatják, hogy a szerelem apró cselekedetei is, mint például egy kedvenc étel elkészítése vagy egy filmes est megosztása, hogyan teremthetnek mély és tartós kapcsolatokat a szülők és a gyerekek között ezekben a szerepekben.

Nem titok, hogy a szerelem minden család alapvető eleme. A kutatások azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akik biztonságos, szeretetteljes kapcsolatokat élnek át, jobb mentális, érzelmi és fizikai egészségi állapotot mutatnak. Ez különösen igaz a nevelőszülőknél lévő gyermekekre, akik gyakran traumatikus hátterűek. A Child Welfare Information Gateway szerint a nevelőszülők szeretete és stabilitása jelentős pozitív hatással lehet a jólétükre. Elengedhetetlen, hogy biztonságban és szeretetben érezzék magukat.

Hasonlóképpen a mostohacsaládokban a pozitív családi környezet kialakításához elengedhetetlen a mostohagyermekekkel való erős kötődés és kapcsolat kialakítása. Amikor a lépőszülők támogató magatartást tanúsítanak, például iskolai rendezvényeken vesznek részt és érdeklődést mutatnak a gyermek tevékenységei iránt, az hozzájárul a gyermek általános jólétéhez. A szeretet különböző módokon történő kifejezése segíthet a gyerekeknek kényelmesen és biztonságban érezni magukat új családjukban.

Bizalomépítés: tégláról téglára

A bizalom minden családi kapcsolat nélkülözhetetlen eleme. Miközben a bátyám és én megosztottuk tapasztalatainkat, mindketten hangsúlyoztuk a bizalomépítés és az új családtagjainkkal való pozitív kapcsolatok kialakításának fontosságát. Elmeséltem, hogyan vittem el a nevelt gyermekemet egy helyi parkba, amely a kedvenc helyünkké vált a kötődés és a bizalom építésére. Ültünk egy padon, fagylaltot osztottunk, és történeteket cseréltünk a napunkról, miközben néztük a hattyúkat a tavon. Bátyám leírta, hogy az iskolai rendezvényeken való részvétellel és a pálya széléről szurkolva, minden lépésében támogatta mostoha gyermekét.

A bizalom kiépítése a nevelt gyerekekkel kihívást jelenthet, mivel előfordulhat, hogy megtörték a bizalmukat a múltjukban. A Child Welfare Information Gateway szerint a bizalomépítő tevékenységek, mint például a nyílt kommunikáció biztonságos terének megteremtése, segíthetnek a nevelt gyermekek biztonságban és szeretetben érezni magukat. Hasonlóan lépésben ill nevelőszülők, a bizalomépítés a mostohagyerekekkel kihívást jelenthet, mivel úgy érezhetik, hogy elszakadnak biológiai szüleik és az új családi dinamika között. Az összetartozás és a befogadás érzésének megteremtése elengedhetetlen a bizalomépítéshez és a pozitív családi környezet megteremtéséhez mind a nevelő-, mind a mostohacsaládokban.

A szülői nevelés érzelmi hullámvasútja

Miközben a bátyám és én továbbra is megosztottuk a történeteinket, elismertük, hogy nevelő- és mostohaszülőkként az érzelmek örvénylésében való eligazodást követjük. Mindkét szerephez türelem, empátia és együttérzés szükséges, hogy a gyerekek biztonságban és szeretetben érezzék magukat. A bátyám felidézte, hogyan oldott fel egy feszült helyzetet hamarosan leendő mostohagyerekeivel azzal, hogy egy könnyed táncversenyen versenyeztek. Hasonló élményt osztottam meg nevelt gyermekemmel, amikor segítettem nekik eligazodni egy nehéz iskolai helyzetben azzal, hogy hallgató fület és vállát kínáltam, amelyre támaszkodhat, miközben feldolgozza érzelmeit, és végül ezt a helyzetet is eloszlattam.

A kutatások azt mutatják, hogy az érzelmi intelligencia kritikus szerepet játszik a szülői nevelésben, segít bennünket abban, hogy kapcsolatba lépjünk gyermekeinkkel, és megértsük szükségleteiket. Úgy tűnik, hogy az érzelmi intelligenciát mutató szülők gyermekei jobban felkészültek érzelmeik és kapcsolataik kezelésére, ami jobb tanulmányi és szociális eredményeket eredményez. A szülői nevelés érzelmi hullámvölgyeiben való eligazodás határozottan türelmet, empátiát, valamint hajlandóságot kíván meghallgatni és megérteni.

Tapasztalatom a nevelőszülőkkel: Az utazás felkarolása

Nevelőszülőként megtanultam elfogadni az utazás kiszámíthatatlan természetét. A nevelőszülői rendszer kaotikus és érzelmileg kimerítő lehet, de egyben hihetetlenül kifizetődő is. A nevelőszülői nevelés egyik egyedülálló kihívása a kiszámíthatatlan elhelyezkedés és az újraegyesítés bizonytalansága. Hónapokig vagy akár évekig is gondozhat egy gyermeket, de hirtelen újra egyesül a biológiai családjával.

A kihívások ellenére azt tapasztaltam, hogy az a beteljesülés érzése, amely abból fakad, hogy változást hoz a gyermek életében, megéri. A nevelőszülők tartós hatással lehetnek a gyermekek életére, mivel a kutatások azt mutatják, hogy a stabil nevelőotthonokban élő gyerekek jobb eredményeket érnek el az oktatás, a mentális egészség és a kapcsolatok terén. Azáltal, hogy biztonságos és tápláló környezetet biztosítanak, a nevelőszülők segíthetnek a gyerekeknek leküzdeni a traumatikus élményeket és boldogulni.

Nevelőszülőként az egyik legkedvesebb emlékem a nevelt gyermekem első napja volt az iskolában. Mint minden gyerek, ők is idegesek voltak az ismeretlentől. Az autó elhagyása előtt azonban mélylégzési technikákat gyakoroltunk és megerősítéseket mondtunk el, és idegességük izgatottsággá változott. A kapcsolat és a szerelem ezek az apró pillanatok azok, amelyek megérik a nevelőszülői utazást.

Bátyám tapasztalata a léptes szülői neveléssel: keveredés a szeretettel

A bátyám megosztotta tapasztalatait a családok keveredésének bonyolultságában és az új családi dinamikán belüli hely megtalálásáról. Leírta, hogy ő és mostohagyermeke hogyan kötődött össze közös érdekből, és olyan szoros kapcsolatot alakított ki, amely hozzájárult a vegyes család összhangjához. Arról is megosztott egy történetet, hogy egyszer véletlenül megpakolta lépésgyerekeinek ebédlődobozait a másik személy kedvenc nassolnivalójával, ami egy vidám beszélgetést eredményezett a csalódásról, a kakiról és a kemény úton tanult leckéről. Uzsonnacsomagoló készsége mára hibátlan.

A nevelő- és lépőszülői nevelés kihívásai

Míg a szeretet elengedhetetlen a pozitív kapcsolatok kialakításához, a nevelőszülői és a mostohaszülői nevelés egyedi kihívásokkal is jár. A nevelőszülők számára az egyik legnagyobb kihívás az elhelyezések bizonytalanságának és az újraegyesítés lehetőségének kezelése. Az Adoption and Foster Care Analysis and Reporting System (AFCARS) szerint 2019-ben a nevelőszülőkhöz került gyermekek több mint 60%-a újraegyesült születési családjával. Ez kihívást jelenthet a nevelőszülők számára, akik erős köteléket alakítottak ki a gondozott gyermekekkel.

Egy másik kihívás a nevelőszülők számára a nevelőszülői rendszerben való eligazodás, amely bonyolult és érzelmileg kimerítő lehet. A nevelőszülőknek szorosan együtt kell működniük szociális munkásokkal, terapeutákkal és más szakemberekkel, hogy biztosítsák a gyermek jólétét és sikerét.

Hasonlóképpen, a léptes szülői nevelésnek is megvannak a maga kihívásai, például eligazodni a családok keveredésének összetettségei között, és megtalálni a helyüket az új családi dinamikán belül. A lépcsős családok személyiségek, tapasztalatok és érzelmek egyedülálló keveréke. Az Amerikai Pszichológiai Társaság kutatása szerint a pozitív családi környezet megteremtése a lépcsős családokban erőfeszítéseket igényel mind a szülőktől, mind a gyerekektől. A mostohaszülők erős kapcsolatokat építhetnek ki a mostohagyermekekkel, ha érdeklődést mutatnak tevékenységeik iránt, és tartalmas beszélgetéseket folytatnak. Az is fontos, hogy a szülők elismerjék és érvényesítsék a gyermek érzéseit, és támogatást nyújtsanak az átmeneti időszakban.

A nevelőszülő és a mostohaszülő jutalma

Míg a nevelőszülői és a mostohaszülői nevelésnek megvannak a maga egyedi kihívásai, számos jutalom is jár ezekkel a szerepekkel. A nevelőszülőknek lehetőségük van jelentős pozitív hatást gyakorolni a gyermek életére azáltal, hogy biztonságos és tápláló környezetet biztosítanak számára. Ez egy esély arra, hogy pozitív példakép legyen, és segítsen a gyerekeknek leküzdeni a traumatikus élményeket. Mérhetetlen az az elégedettség, amikor azt látjuk, hogy egy gyermek nő és boldogul.

Hasonlóképpen, a mostohaszülőknek lehetőségük van arra, hogy erős kapcsolatokat építsenek ki a mostohagyermekekkel, és hozzájáruljanak a pozitív, vegyes családi dinamikához. Lehetőség lehet új családi hagyományok és tapasztalatok megteremtésére, a gyermek növekedésének és fejlődésének szemtanúira. A léptes szülői nevelés a személyes fejlődés és tanulás lehetősége is lehet.

Végső soron a nevelő- és mostohaszülői nevelés jutalma az érintett gyerekekkel kialakított kapcsolatokban gyökerezik. Ahogy a bátyámmal megbeszéltük, a gyerekekkel ezekben a szerepekben kialakult kötelékek ugyanolyan erősek lehetnek, mint a biológiai gyerekekkel kialakuló kötelékek. A szeretet, a kapcsolat és a családtudat teszi a nevelőszülői és mostohaszülői nevelést értelmes és kifizetődő élménnyé.

Ezenkívül fontos felismerni, hogy bár a nevelőszülő és a mostohaszülői nevelés hihetetlenül kifizetődő lehet, nem mindenki számára való. Ezek a szerepek jelentős időt, energiát és érzelmi befektetést igényelnek. Fontos, hogy alaposan mérlegelje ezeket a tényezőket, mielőtt úgy dönt, hogy nevelőszülő vagy mostohaszülő lesz.

Szerelem, nevetés és türelem: A szülői nevelés végső hármasa

Szülőként tudjuk, hogy a szülői út egy rögös utazás lehet, tele örömmel és kihívásokkal. Akár nevelőszülők, akár mostohaszülők vagy biológiai szülők vagyunk, mindannyian osztozunk a szeretet, a nevetés és a türelem egyetemes szülői erényeiben.

A szeretet minden igazi család alapja, és biztonságos és tápláló környezetet teremt gyermekeink számára. Miközben a bátyám és én megosztottuk tapasztalatainkat, mindketten felismertük, hogy a szeretet milyen erőteljes hatással van a nevelő- és mostohaszülőkre.

A nevetés a szülői nevelésben is hatékony eszköz. Segít eligazodni a gyermeknevelés hullámvölgyeiben humorérzékkel és könnyedséggel. A bátyám és én azt tapasztaltuk, hogy a nevetésnek jelentős szerepe van a feszült helyzetek eloszlatásában, és közelebb hozott egymáshoz. A kutatások azt mutatják, hogy a nevetés számos előnnyel jár mind a szülők, mind a gyermekek számára, többek között csökkenti a stresszt és a feszültséget, javítja a hangulatot és erősíti a társadalmi kötelékeket.

A türelem egyetemes erény, amelyre minden szülőnek szüksége van. Hozzájárul a jobb kommunikációhoz és a gyermekeinkkel való szorosabb kapcsolathoz. Ahogy a bátyámmal viccelődtünk a különféle szülői feladatokkal kapcsolatos küzdelmeinken, mindketten felismertük, hogy a türelem egy folyamatos utazás. Nem csak arról van szó, hogy várjuk a vihar elvonulását, hanem megtanuljunk táncolni az esőben. Ha szeretettel, nevetéssel és türelemmel közelítünk a gyermekneveléshez, pozitív családi környezetet teremtünk, amely minden érintett számára előnyös. Az a képesség, hogy türelmesek maradjanak, amikor a gyermek a házi feladatokkal küszködik, vagy ha dührohama van, segíthet megérteni és támogatni. Amikor a gyerekek úgy érzik, hogy látják és hallják, nagyobb valószínűséggel reagálnak pozitívan, és úgy érzik, hogy kapcsolatban állnak szüleikkel. Ez még inkább igaz, ha több trauma is előfordul

Összegzésként

Az igazság az, hogy a gyermeknevelés nem könnyű út, de az egyik legkifizetődőbb élmény, amit az ember átélhet az életben. A nevelőszülői nevelésről, a mostohaszülői nevelésről és a testvéri meglátásokról szóló beszélgetésünk feltárta az egyes szerepekkel járó egyedi kihívásokat és lehetőségeket. A szeretet, a bizalom, az érzelmi intelligencia és a türelem egyetemes témái azonban segíthetnek pozitív családi környezet kialakításában, függetlenül a szülői helyzettől.

Szülőként a mi felelősségünk, hogy biztonságos és nevelő környezetet biztosítsunk gyermekeink számára. A bizalom kiépítése, az érzelmi intelligencia kimutatása és a gyermekeinkkel való pozitív kapcsolatok kialakítása ennek a folyamatnak a kulcsfontosságú elemei. Beszélgetésünk hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a gyermekek boldogulása érdekében megteremtsük az összetartozás érzését és a befogadás érzését, legyen szó nevelt, mostohagyermekről vagy biológiai gyermekről.

Elismertük a nevelőszülők és mostohaszülők egyedülálló hozzájárulását a gyermekek életéhez. A nevelőszülők átmeneti otthont biztosítanak a rászoruló gyermekeknek, míg a mostohaszülők pozitív, vegyes családi környezetet teremtenek. A szülőknek a gyermekek életére gyakorolt ​​hatása felmérhetetlen, erőfeszítéseik elismerést és elismerést érdemelnek.

Reméljük, hogy meglátásaink arra inspiráltak, hogy szeretettel, nevetéssel és türelemmel folytasd szülőként az utad. Becsben tartsd a nagy és kicsi pillanatokat, és ne feledd, hogy erőfeszítéseid megváltoztatják gyermekeid életét.

Ha tetszett a cikk elolvasása, kérjük, ossza meg barátaival és családjával a közösségi médiában. Ne felejtse el megnézni a More4Kids.info egyéb hasznos forrásait sem, ahol szülői tippeket, oktatási forrásokat, gyermekfejlesztést, családi tevékenységeket stb. találhat.

Referenciák:

Örökbefogadás és nevelőszülői gondozás elemző és jelentési rendszere. (2020). AFCARS jelentés #28. Az Egyesült Államok Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztériuma, Gyermek- és Családügyi Adminisztráció. 

Gyermekjóléti információs átjáró. (2018). Nevelőszülő. Az Egyesült Államok Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztériuma, Gyermek- és Családügyi Adminisztráció. 

Szerző

La'Tasha Stamps magasan képzett oktató, közreműködő író és szabadúszó oktatási tanácsadó családok számára. A Bowie State University-n szerzett alapképzési diplomát. La'Tasha a Western Governors Egyetemen szerzett mesterdiplomát tanulás és technológia szakon, valamint az eCornell nemzetközi technológiai tanúsítványait és női vállalkozói ismereteit.


A több mint 20 éves oktatási tapasztalattal és öt év nevelőszülőként szerzett tapasztalatával a La'Tasha képessé teszi a szülőket arra, hogy nevelő és támogató környezetet teremtsenek gyermekeik számára, gyakorlati és gyakorlatias tanácsokat adva olyan fontos témákban, mint a tudatosság, a digitális írástudás és a pénzügyi ismeretek. családok számára.


La'Tasha büszke mancsos szülő és növényanya is, aki mindig új utakat keres, hogy magabiztosan és együttérzően eligazodjon a tanítás és a szülői nevelés egyedi kihívásai között.


Megjegyzés hozzáadása

Kattintson ide a hozzászólás elküldéséhez

Ez az oldal Akismet-et használ a levélszemét csökkentése érdekében. Ismerje meg, hogyan dolgozik a megjegyzésed.

Válasszon nyelvet

Kategóriák