Vanhemmuus Perhe Edistää vanhemmuutta Vaihe Vanhemmuus

Kasvatus- ja askelvanhemmuus – rakkauden, naurun ja kärsivällisyyden voima

Sijais- ja askelvanhemmuus – rakkauden voima
Sijais- ja askelvanhempana rakkaus, nauru ja kärsivällisyys ovat merkityksellisten yhteyksien edistämisen kulmakiviä.

Vanhemmuuden matka on jokaiselle perheelle ainutlaatuinen, täynnä omia omituisuuksiaan, dynamiikkaansa ja persoonallisuuksiaan. Äskettäin pikkuveljeni ja minä kävimme hämmästyttävän keskustelun matkoistamme sijais- ja askelvanhempana. Jossain naurun ja villien tarinoiden väliltä löysimme oivaltavia yhtäläisyyksiä ja haasteita rooleissamme vanhempina. Sukeltakaamme syvemmälle keskustelumme suuriin otteisiin.

Rakkauden yhteys

Kun veljeni ja minä keskustelimme kokemuksistamme sijais- ja puolisovanhempana, hämmästyimme näissä rooleissa valtavasta rakkauden voimasta, varsinkin kun olimme molemmat myös ensikertalaisia. Veljeni kertoi, kuinka hän on parantanut askellapsensa suosikkiateriaa viettäen tuntikausia keittiössä varmistaakseen, että se on juuri oikea. Puhtaan ilon näkeminen lapsen kasvoilla heidän istuessaan illalliselle yhdessä on muistutus syvästä yhteydestä ja rakkaudesta, joka voi syntyä askelvanhempien ja heidän lastensa välillä.

Vastaavasti sijaisvanhempana olen nähnyt omakohtaisesti rakkauden muuttavan voiman lapsen elämässä. Yksi kasvattilapsistani kamppaili luottamuksen ja yhteyden kanssa menneiden traumojen vuoksi, mutta johdonmukaisella hoidolla ja huomiolla pystyimme rakentamaan siteen, joka toi meille molemmille mittaamatonta iloa. Viikoittaisista elokuvailoistamme, joihin sisältyi kotitekoinen popcorn-bile, tuli meille erityinen aika yhdistää ja jakaa naurun ja ilon hetkiä.

Nämä esimerkit korostavat syvällistä vaikutusta, joka rakkaudella voi olla sijais- ja askelvanhemmuuteen. He osoittavat, kuinka pienetkin rakkauden teot, kuten suosikkiaterian valmistaminen tai elokuvaillan jakaminen, voivat luoda syviä ja kestäviä yhteyksiä vanhempien ja lasten välille näissä rooleissa.

Ei ole mikään salaisuus, että rakkaus on jokaisen perheen perustavanlaatuinen osa. Tutkimukset osoittavat, että lapsilla, jotka kokevat turvallisia, rakastavia suhteita, on parempi henkinen, emotionaalinen ja fyysinen terveys. Tämä pätee erityisesti sijaishoidossa oleviin lapsiin, jotka ovat usein kotoisin traumaattisesta taustasta. Child Welfare Information Gatewayn mukaan sijaisvanhempien antama rakkaus ja vakaus voivat vaikuttaa merkittävästi positiivisesti heidän hyvinvointiinsa. On tärkeää, että he tuntevat olonsa turvalliseksi ja rakastetuiksi.

Samoin askelperheissä vahvan siteen ja yhteyden rakentaminen askellapsiin on olennaista positiivisen perheympäristön luomisessa. Kun askelvanhemmat harjoittavat kannustavaa käyttäytymistä, kuten osallistuvat koulun tapahtumiin ja osoittavat kiinnostusta lapsen toimintaan, se edistää lapsen yleistä hyvinvointia. Rakkauden ilmaiseminen eri tavoin voi auttaa lapsia tuntemaan olonsa mukavaksi ja turvalliseksi uudessa perheessään.

Luottamuksen rakentaminen: tiili tiileltä

Luottamus on olennainen osa jokaista perhesuhdetta. Kun veljeni ja minä jaoimme kokemuksiamme, korostimme molemmat, kuinka tärkeää on rakentaa luottamusta ja luoda myönteisiä suhteita uusien perheenjäsentemme kanssa. Kerroin, kuinka vein sijaislapseni paikalliseen puistoon, josta tuli suosikkipaikkamme luoda siteitä ja rakentaa luottamusta. Istuimme penkillä, jaoimme jäätelöä ja vaihdoimme tarinoita päivästämme katsellen joutsenia lammen päällä. Veljeni kuvaili pyrkimyksiään olla askellapselleen tukihahmo osallistumalla koulun tapahtumiin ja kannustamalla sivusta, tukemalla lasta joka askeleella.

Luottamuksen rakentaminen sijaislasten kanssa voi olla haastavaa, koska he ovat saattaneet kokea menneisyytensä luottamuksen rikkoutumisen. Child Welfare Information Gatewayn mukaan luottamusta rakentavat toimet, kuten turvallisen tilan luominen avoimelle kommunikaatiolle, voivat auttaa kasvattilapsia tuntemaan olonsa turvalliseksi ja rakastetuksi. Vastaavasti vaiheessa tai sijaisperheet, luottamuksen rakentaminen askellapsille voi olla haastavaa, koska he saattavat tuntea olevansa repeytyneet biologisten vanhempiensa ja uuden perhedynamiikan välillä. Kuulumisen ja osallisuuden tunteen luominen on välttämätöntä luottamuksen rakentamisessa ja positiivisen perheympäristön luomisessa sekä sijais- että perheperheissä.

Vanhemmuuden emotionaalinen vuoristorata

Kun veljeni ja minä jatkoimme tarinojemme jakamista, myönsimme, että polkumme sijais- ja askelvanhempana sisältävät navigointia tunteiden pyörteessä. Molemmat roolit vaativat kärsivällisyyttä, empatiaa ja myötätuntoa, jotta lapset tuntevat olonsa turvalliseksi ja rakastetuiksi. Veljeni muisteli, kuinka hän kerran purki jännittyneen tilanteen pian tulevien askellastensa kanssa laittamalla heidät kilpailemaan kevyessä tanssissa. Jaoin samanlaisen kokemuksen sijaislapseni kanssa, kun auttelin heitä navigoimaan vaikeassa tilanteessa koulussa tarjoamalla kuuntelevan korvan ja olkapään, johon hän nojaa hänen käsitellessään tunteitaan, mikä lopulta hajottaa myös tilanteen.

Tutkimukset osoittavat, että tunneälyllä on ratkaiseva rooli vanhemmuudessa, ja se auttaa meitä olemaan yhteydessä lapsiimme ja ymmärtämään heidän tarpeitaan. Tunneälyä osoittavilla vanhemmilla näyttää olevan lapsia, jotka ovat paremmin valmiita hallitsemaan tunteitaan ja suhteitaan, mikä johtaa parempiin akateemisiin ja sosiaalisiin tuloksiin. Vanhemmuuden emotionaalisissa ylä- ja alamäkissä navigointi vaatii ehdottomasti kärsivällisyyttä, empatiaa ja halukkuutta kuunnella ja ymmärtää.

Kokemukseni sijaisvanhemmuudesta: matkan omaksuminen

Sijaisvanhempana olen oppinut ottamaan vastaan ​​matkan arvaamattoman luonteen. Sijaishoitojärjestelmä voi olla kaoottinen ja emotionaalisesti tyhjentävä, mutta se on myös uskomattoman palkitsevaa. Yksi sijaisvanhemmuuden ainutlaatuisista haasteista on siirtyminen arvaamattomiin sijoituksiin ja yhdistymisen epävarmuus. Voit hoitaa lasta kuukausia tai jopa vuosia, jotta hän yhtäkkiä yhdistyy biologiseen perheeseensä.

Haasteista huolimatta olen huomannut, että lapsen elämän muuttamisesta johtuva täyttymyksen tunne on sen arvoinen. Sijaisvanhemmilla voi olla pysyvä vaikutus lasten elämään, sillä tutkimukset osoittavat, että talissa sijaiskodissa olevat lapset kokevat parempia tuloksia koulutuksessa, mielenterveydessä ja ihmissuhteissa. Tarjoamalla turvallisen ja hoitavan ympäristön sijaisvanhemmat voivat auttaa lapsia voittamaan traumaattisia kokemuksia ja menestymään.

Yksi rakkaimmista muistoistani sijaisvanhempana oli sijaislapseni ensimmäinen päivä koulussa. Kuten kaikki lapset, he olivat hermostuneita tuntemattomasta. Harjoittelimme kuitenkin syvähengitystekniikoita ja lausuimme vakuutuksia yhdessä ennen kuin poistuimme autosta, ja heidän hermostuneisuutensa muuttui jännitykseksi. Nämä pienet yhteyden ja rakkauden hetket tekevät sijaisvanhemmuuden matkasta kannattavan.

Veljeni kokemus askelvanhemmuudesta: sulautuminen rakkauteen

Veljeni jakoi kokemuksiaan perheiden yhdistämisen monimutkaisuudesta ja paikkansa löytämisestä uudessa perhedynamiikassa. Hän kuvaili, kuinka hän ja hänen askellapsensa sidoivat yhteisen intressin vuoksi ja loivat läheisen suhteen, joka vaikutti heidän sekalaisen perheensä yleiseen harmoniaan. Hän jakoi myös tarinan siitä, kuinka hän kerran vahingossa pakkasi askellastensa lounasrasiaan toisen henkilön suosikkivälipaloja, mikä johti hilpeän keskusteluun pettymyksestä, kakasta ja kantapään oppitunnista. Hänen välipalapakkaustaitonsa ovat nyt virheettömiä.

Sijais- ja askelvanhemmuuden haasteet

Vaikka rakkaus on olennaista positiivisten suhteiden edistämisessä, sijais- ja askelvanhemmuuteen liittyy myös ainutlaatuisia haasteita. Yksi sijaisvanhempien suurimmista haasteista on sijoittumisen epävarmuuden ja yhdistymismahdollisuuden käsitteleminen. Adoption and Foster Care Analysis and Reporting Systemin (AFCARS) mukaan vuonna 2019 yli 60 % sijaishoitoon tulleista lapsista yhdistyi syntymäperheensä kanssa. Tämä voi olla haastavaa sijaisvanhemmille, jotka ovat muodostaneet vahvat siteet hoidossa oleviin lapsiin.

Toinen sijaisvanhempien haaste on sijaishuoltojärjestelmässä liikkuminen, mikä voi olla monimutkaista ja emotionaalisesti rasittavaa. Sijaisvanhempien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden, terapeuttien ja muiden ammattilaisten kanssa varmistaakseen lapsen hyvinvoinnin ja menestymisen.

Samoin askelvanhemmuuteen liittyy omat haasteensa, kuten perheiden yhdistämisen monimutkaisuuden navigointi ja oman paikkansa löytäminen uudessa perhedynamiikassa. Askelperheet ovat ainutlaatuinen yhdistelmä persoonallisuuksia, kokemuksia ja tunteita. American Psychological Associationin tutkimuksen mukaan positiivisen perheympäristön luominen askelperheisiin vaatii ponnistelua sekä vanhemmilta että lapsilta. Askelvanhemmat voivat rakentaa vahvoja suhteita lastenpuoliin osoittamalla kiinnostusta heidän toimintaansa ja osallistumalla merkityksellisiin keskusteluihin. On myös tärkeää, että vanhemmat tunnustavat ja vahvistavat lapsen tunteet ja tarjoavat tukea siirtymäkauden aikana.

Siho- ja askelvanhemmuuden palkinnot

Vaikka sijais- ja askelvanhemmuuteen liittyy omat ainutlaatuiset haasteensa, näihin rooleihin liittyy myös monia palkintoja. Sijaisvanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi myönteisesti lapsen elämään tarjoamalla heille turvallinen ja hoivaava ympäristö. Se on mahdollisuus olla positiivinen roolimalli ja auttaa lapsia voittamaan traumaattisia kokemuksia. Tyytyväisyys lapsen kasvavan ja menestyvän on mittaamaton.

Samoin askelvanhemmilla on mahdollisuus rakentaa vahvoja suhteita askellasten kanssa ja edistää positiivista sekoitettua perhedynamiikkaa. Se voi olla mahdollisuus luoda uusia perheperinteitä ja -kokemuksia sekä olla todistamassa lapsen kasvua ja kehitystä. Askelvanhemmuus voi olla myös mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun ja oppimiseen.

Viime kädessä sijais- ja askelvanhemmuuden palkinnot juurtuvat suhteisiin, jotka on rakennettu mukana olevien lasten kanssa. Kuten veljeni ja minä keskustelimme, lasten kanssa näissä rooleissa muodostuneet siteet voivat olla yhtä vahvoja kuin biologisten lasten kanssa muodostuneet siteet. Rakkaus, yhteys ja perheen tunne tekevät sijais- ja askelvanhemmuudesta merkityksellisen ja palkitsevan kokemuksen.

Lisäksi on tärkeää tunnustaa, että vaikka sijais- ja askelvanhemmuus voivat olla uskomattoman palkitsevaa, ne eivät ole kaikille. Nämä roolit vaativat huomattavan määrän aikaa, energiaa ja henkistä panostusta. On tärkeää harkita huolellisesti näitä tekijöitä, ennen kuin päätät ryhtyä sijais- tai puolisovanhemmiksi.

Rakkautta, naurua ja kärsivällisyyttä: Vanhemmuuden lopullinen kolmikko

Vanhempana tiedämme, että vanhemmuuden matka voi olla kuoppainen matka, joka on täynnä sekä iloa että haasteita. Olimmepa sijaisvanhempia, puolivanhempia tai biologisia vanhempia, me kaikki jaamme vanhemmuuden yleiset hyveet, kuten rakkauden, naurun ja kärsivällisyyden.

Rakkaus on jokaisen todellisen perheen perusta, ja se luo turvallisen ja hoitavan ympäristön lapsillemme. Kun veljeni ja minä jaoimme kokemuksiamme, me molemmat ymmärsimme rakkauden voimakkaan vaikutuksen sijais- ja askelvanhemmuuteen.

Nauru on myös tehokas työkalu vanhemmuudessa. Se auttaa meitä navigoimaan vanhemmuuden ylä- ja alamäissä huumorintajulla ja keveydellä. Veljeni ja minä huomasimme, että naurulla oli merkittävä rooli jännittyneiden tilanteiden hajottamisessa ja lähentämisessä. Tutkimukset osoittavat, että naurulla on monia etuja sekä vanhemmille että lapsille, mukaan lukien stressin ja jännityksen vähentäminen, mielialan parantaminen ja sosiaalisten siteiden lisääminen.

Kärsivällisyys on universaali hyve, jota jokainen vanhempi tarvitsee. Se edistää parempaa kommunikaatiota ja vahvempia suhteita lapsiimme. Kun veljeni ja minä vitsailimme kamppailuistamme erilaisissa vanhemmuuden tehtävissä, ymmärsimme molemmat, että kärsivällisyys on jatkuva matka. Kyse ei ole vain myrskyn ohittamisesta, vaan tanssin oppimisesta sateessa. Kun lähestymme vanhemmuutta rakkaudella, naurulla ja kärsivällisyydellä, luomme positiivisen perheympäristön, joka hyödyttää kaikkia asianosaisia. Kyky pysyä kärsivällinen, kun lapsi kamppailee läksyjen kanssa tai hänellä on kiukkukohtaus, voi auttaa häntä tuntemaan olonsa ymmärretyksi ja tueksi. Kun lapset tuntevat itsensä nähdyiksi ja kuultuiksi, he reagoivat todennäköisemmin myönteisesti ja tuntevat olevansa yhteydessä vanhempiinsa. Tämä pitää vieläkin paikkansa, kun traumatapauksia on useita

Yhteenveto

Totuus on, että vanhemmuus ei ole helppo matka, mutta se on yksi palkitsevimmista kokemuksista, mitä voi kokea elämässä. Keskustelumme sijaisvanhemmuudesta, askelvanhemmuudesta ja sisarusten oivalluksista paljasti jokaisen roolin mukanaan tuomat ainutlaatuiset haasteet ja mahdollisuudet. Universaalit teemat rakkaus, luottamus, tunneäly ja kärsivällisyys voivat kuitenkin auttaa luomaan positiivisen perheympäristön vanhemmuuden tilanteesta riippumatta.

Vanhempana meidän vastuullamme on tarjota lapsillemme turvallinen ja hoitava ympäristö. Luottamuksen rakentaminen, tunneälyn osoittaminen ja positiivisten suhteiden luominen lapsiimme ovat tämän prosessin tärkeitä osia. Keskustelussamme korostettiin kuulumisen ja osallisuuden tunteen luomisen merkitystä lapsille menestyäkseen, olivatpa he sitten sijaislapsia, askellapsia tai biologisia lapsia.

Tunnustimme myös sijaisvanhempien ja askelvanhempien ainutlaatuisen panoksen lasten elämään. Sijaisvanhemmat tarjoavat tilapäisiä koteja apua tarvitseville lapsille, kun taas puolivanhemmat auttavat luomaan positiivisen sekalaisen perheympäristön. Vanhempien vaikutus lasten elämään on mittaamaton, ja heidän ponnistelunsa ansaitsevat tunnustuksen ja arvostuksen.

Toivomme, että näkemyksemme ovat inspiroineet sinua jatkamaan matkaasi vanhempana rakkaudella, naurulla ja kärsivällisyydellä. Arvosta hetkiä, niin suuria kuin pieniäkin, ja muista, että ponnisteluillasi on vaikutusta lastesi elämään.

Jos pidit tämän artikkelin lukemisesta, jaa se ystäviesi ja perheesi kanssa sosiaalisessa mediassa. Älä myöskään unohda katsoa muita hyödyllisiä resursseja More4Kids.infosta, josta löydät vinkkejä vanhemmuuteen, koulutusresursseja, lasten kehitystä, perheaktiviteetteja ja paljon muuta.

Viitteet:

Adoptio- ja sijaishoidon analyysi- ja raportointijärjestelmä. (2020). AFCARS-raportti #28. Yhdysvaltain terveys- ja henkilöstöministeriö, lasten ja perheiden hallinto. 

Lastensuojelun tietoportti. (2018). Sijaisvanhemmuus. Yhdysvaltain terveys- ja henkilöstöministeriö, lasten ja perheiden hallinto. 

kirjailija

La'Tasha Stamps on erittäin pätevä kouluttaja, kirjoittaja ja freelance-opetuskonsultti perheille. Hän valmistui Bowie State Universitystä kandidaatin tutkinnolla Elementary Educationissa. La'Tashalla on myös maisterin tutkinto Learning & Technology Western Governors Universitystä sekä kansainväliset teknologiasertifikaatit ja eCornellin naisyrittäjyys.


La'Tashalla on yli 20 vuoden kokemus koulutuksesta ja viisi vuotta sijaisvanhempana. La'Tasha antaa vanhemmille mahdollisuuden luoda lapsilleen hoitava ja tukeva ympäristö tarjoten käytännöllisiä ja hyödyllisiä neuvoja tärkeistä aiheista, kuten mindfulness, digitaalinen lukutaito ja talouslukutaito. perheille.


La'Tasha on myös ylpeä tassuvanhempi ja kasvinäiti, joka etsii aina uusia tapoja navigoida opettamisen ja vanhemmuuden ainutlaatuisissa haasteissa luottavaisesti ja myötätuntoisesti.


Lisää kommentti

Napsauta tätä lähettääksesi kommentin

Tämä sivusto käyttää Akismetiä roskapostin vähentämiseksi. Lue, miten kommenttitietosi käsitellään.

Valitse kieli

Kategoriat