More4kids.info Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 9

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na web https://www.more4kids.info . Protože společnost More4kids chce prokázat svůj závazek vůči vašemu soukromí, vytvořila tyto zásady ochrany osobních údajů. Máte-li dotazy nebo obavy týkající se tohoto prohlášení, měli byste nejprve kontaktovat Kevin Heath pomocí našeho kontaktního formuláře na adrese https://www.more4kids.info/contact.

Na co se tyto zásady vztahují: Tyto zásady se týkají toho, jak společnost More4Kids Inc. zachází s osobními údaji, které obdržíme, včetně informací souvisejících s vaším minulým používáním našich služeb, jakož i s nepersonalizovanými informacemi shromážděnými z našich webových stránek. www.more4kids.info. Osobní údaje jsou osobní údaje o vás, které jsou osobně identifikovatelné, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo atd.

Náš závazek vůči vašemu soukromí
Respektujeme právo našich zákazníků na soukromí. Žádné informace, které nám poskytnete na této webové stránce, nebudou poskytnuty ani prodány a budou použity pouze pro interní obchodní účely. Všechny osobní údaje, jako je vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, platební údaje (např. informace o kreditní kartě atd.), jsou soukromé a důvěrné. V souladu s tím jsou osobní údaje, které poskytnete, uloženy na bezpečném místě a přístupné pouze určenému personálu a budou použity pouze pro účely, pro které jste tyto informace poskytli (jako je zpracování vaší objednávky, odpověď na e-mail nebo žádost o brožuru). , atd). Kromě toho jsou všechny online objednávky (informace o kreditní kartě atd.) navíc chráněny šifrováním.

Osobní údaje NEBUDOU poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dalšího účelu, pro který jste informace poskytli, jako je zpracování poplatků za kreditní kartu, nebo zpřístupnění, pokud to nevyžaduje zákon nebo se to netýká soudního nebo vládního vyšetřování nebo řízení. Neexistují žádné další okolnosti, za kterých poskytujeme nebo prodáváme osobní údaje třetím stranám.

Naše webové stránky (https://www.more4kids.info) odkazy na produkty a informace třetích stran. Jakmile opustíte naše stránky, nemáme nad informacemi poskytovanými třetím stranám žádnou kontrolu a neposkytujeme žádnou záruku. Před dokončením jakékoli transakce si prosím přečtěte jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

More4kids.info také využívá 3. strany, jako je Paypal, ke zpracování produktů, které nabízíme k prodeji. V takových případech se vaše údaje budou řídit jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Na More4kids.info nabízíme fóra a možnost přidávat odpovědi na články. Všechny informace zveřejněné tímto způsobem se stanou veřejnými informacemi a společnost More4kids Inc nezaručuje soukromí takových informací.
Kromě toho naše webové stránky sledují informace o návštěvách našich webových stránek. Například sestavujeme statistiky, které ukazují denní počet návštěvníků našich stránek, denní požadavky na konkrétní soubory, ze kterých zemí tyto požadavky pocházejí atd. Tyto agregované statistiky se používají interně k lepšímu poskytování služeb veřejnosti a mohou být tyto statistiky však neobsahují ŽÁDNÉ osobní údaje a nelze je použít ke shromažďování takových informací
Informace, které shromažďujeme
Toto oznámení se vztahuje na všechny informace shromážděné nebo odeslané na našich webových stránkách (https://www.more4kids.info). Na některých stránkách si můžete objednat produkty, požádat o brožury nebo se zeptat na produkty nebo služby. Mezi typy informací shromážděných na těchto stránkách patří:
Příjmení
Adresa
E-mail
Telefonní číslo
Informace o kreditní kartě
Fakturační adresa
Název a adresa zásilky

Pravidelně také pořádáme soutěže, ve kterých shromažďujeme informace za účelem kontaktování vítěze za účelem udělení cen.
Způsoby, jak používáme informace
More4Kids Inc neprodává, nepronajímá ani nesdílí osobní údaje o vás, našem zákazníkovi, s jinými lidmi nebo nepřidruženými organizacemi.

Údaje, které nám poskytnete při zadávání objednávky, používáme pouze k dokončení této objednávky nebo ke splnění vaší žádosti o další informace. Tyto informace nesdílíme s externími stranami, s výjimkou rozsahu nezbytného k dokončení této objednávky nebo jak to vyžaduje zákon. To zahrnuje vaše osobní údaje nebo informace poskytnuté o někom jiném. Vaši zpáteční e-mailovou adresu používáme k odpovědi na e-mail, který obdržíme. Pokud požádáte o zařazení do newsletteru našeho obchodu nebo si přejete od nás dostávat speciální nabídky, vaše e-mailová adresa bude použita k zasílání těchto informací. Chcete-li odstranit z našeho zpravodaje a propagačních e-mailů, přejděte prosím níže do části Volba/Odhlášení. Kdykoli můžete požádat o odstranění z našeho newsletteru nebo nás požádat, abychom přestali zasílat speciální nabídky. Tyto adresy se používají pouze pro tyto účely a nejsou sdíleny s žádnými vnějšími stranami.

A konečně, nikdy nepoužíváme ani nesdílíme osobně identifikovatelné informace, které nám byly poskytnuty online, způsobem nesouvisejícím s těmi, které jsou popsány výše, aniž bychom vám také poskytli možnost odmítnout nebo jinak zakázat taková nesouvisející použití. Výjimkou jsou informace, které zveřejňujete na našich veřejných fórech nebo v reakci na články. V takovém případě vaše informace již nejsou soukromé a stanou se veřejnými informacemi, které může kdokoli použít.
Náš závazek k zabezpečení dat
Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, zachovali přesnost údajů a zajistili správné používání informací, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.
Jak můžete získat přístup ke svým informacím nebo je opravit
Máte přístup ke všem svým osobním údajům, které shromažďujeme a uchováváme. Jednoduše email customer_service@more4kids.info, nebo volejte 864-760-0359. Zanechte své jméno a číslo, abychom vám mohli zavolat zpět, abychom ověřili vaši identitu a změnili vaše osobní identifikační údaje.

Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, na domovské stránce a na dalších místech, která považujeme za vhodná, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud jakékoli, zveřejňujeme to. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde, e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na naší domovské stránce.
CHOICE/OPT-OUT Uživatelé, kteří si již nepřejí dostávat naše propagační e-maily nebo newsletter, se mohou odhlásit z přijímání těchto sdělení vyplněním našeho KONTAKTNÍ FORMULÁŘ tím, že si již nepřejete dostávat od nás propagační e-maily. V kontaktním formuláři vyberte možnost odhlásit odběr a uveďte svou e-mailovou adresu.

Jak nás kontaktovat
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese:

více4Kids International sro
3300 North Main Street, Suite D, #216
Anderson, SC. 29621

Telefon: 864-202-4047

e-mail: customer_service@more4kids.info nebo použijte naše KONTAKTNÍ FORMULÁŘ